REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Aktualności
Szlachetna Paczka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pod nazwą Szlachetna Paczka


2014-12-17
Stawy hodowlane zabezpieczone przed działalnością bobrów

Grodzenie stawów, zabezpieczenie grobli poprzez układanie siatek zabezpieczających to kluczowe działania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, realizowane w ramach projektu ochrony siedlisk i ostoi bobra europejskiego


2014-12-12
Konsultacje kolejnych podlaskich planów zadań ochronnych

Rozpoczęły się konsultacje projektów planów zadań ochronnych dla kolejnych obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim – Dolina Biebrzy i Ostoja Biebrzańska. Uwagi i wnioski można zgłaszać do 2 stycznia 2015 r.


2014-12-12
GIS Day w Białymstoku

W Białymstoku na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, już po raz drugi odbył się GIS Day. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku


2014-11-27
Zabiegi ochrony czynnej w podlaskich rezerwatach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku w porozumieniu z Nadleśnictwem Hajnówka zrealizowała działania związane z czynną ochroną przyrody w rezerwatach przyrody Olszanka Myśliszcze, Przewłoka, Starzyna, Władysława Szafera


2014-11-27
Więcej
Kalendarium