• Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Środowiskową  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, więcej

Aktualności
Nowe przepisy o ochronie terenów zieleni i zadrzewień

Weszły w życie zmiany prawne do ustawy o ochronie przyrody w zakresie ochrony drzew i krzewów, wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw


2015-08-31
Jezioro Hańcza będzie dostępne dla płetwonurków

Zakończyły się konsultacje projektu zarządzenia w sprawie wyznaczenia miejsc eksploracji rezerwatu Jezioro Hańcza. Celem regulacji jest m.in. wyznaczenie miejsc umożliwiających płetwonurkom nurkowanie w zgodzie z prawem i bez konieczności uzyskiwania zezwolenia


2015-08-28
VII edycja konkursu plastyczno – fotograficznego Przyroda wokół mnie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku po raz kolejny organizuje konkurs plastyczno-fotograficzny Przyroda wokół mnie VII


2015-08-28
Siatka na bobra

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku ponownie podjęła działania mające na celu ograniczenie szkód powodowanych przez bobry


2015-08-27
Ruszyła rejestracja do II edycji konferencji Środowisko Informacji

Od dzisiaj do 9 września br. można rejestrować udział w konferencji Środowisko Informacji - największym w Polsce spotkaniu specjalistów zajmujących się aktywnym udostępnianiem danych oraz informacji o środowisku i jego ochronie


2015-08-25
Więcej aktualności
Kalendarium