Aktualności
Poprawa infrastruktury turystycznej w rezerwacie Krzemianka

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Knyszyn dotyczące wspólnej realizacji kładki wśród źródlisk w Krzemiance

2019-05-22
Kładka Krzemiance z dofinansowaniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku realizuje projekt działań ochronnych w rezerwacie Krzemianka, niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa osób oraz ochrony ekosystemu leśnego, a także utrzymania ukierunkowanego przemieszczania się turystów

2019-05-20
Inwentaryzacja wydry w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi

Kończą się badania terenowe, będące elementem inwentaryzacji przyrodniczej wydry w obszarze Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi. Celem jest uzupełnienia stanu wiedzy o gatunku i uwarunkowaniach jego ochrony

2019-05-16
Sukces lęgowy puchaczy na sztucznej platformie gniazdowej

Puchacz jest gatunkiem ptaka, dla którego ustala się strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania. Nadzór nad tymi strefami prowadzi regionalna dyrekcja ochrony środowiska

2019-05-13
Posiedzenie członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

10 maja br. odbyło się posiedzenie członków Regionalnej Rady Ochrony Przyrody

2019-05-13
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka