Aktualności
Inwentaryzacja w Dolinie Górnej Narwi

Rozpoczęły się badania terenowe, których przedmiotem są inwentaryzacje przyrodnicze ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi. Podczas wizji udało się zaobserwować cenne gatunki, w tym m.in. bataliona, czajkę, rycyka, krwawodzioba, cyrankę, bociana białego, błotniaka stawowego, bekasa kszyka, gęś gęgawę, żurawia i samotnika

2019-04-18
Rozstrzygnięto konkurs fotograficzny o biebrzańskich ssakach

Konkurs fotograficzny Biebrzańskie ssaki zorganizowany był przez Dział Edukacji Biebrzańskiego Parku Narodowego z okazji obchodzonego Roku Wilka

2019-04-08
Inwentaryzacje przyrodnicze dla obszarów Bagno Wizna, Ostoja Augustowska i Ostoja Narwiańska

Przedmiotem zamówienia na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczych jest wykonanie ekspertyz w celu uzupełnienia stanu wiedzy o siedliskach przyrodniczych i gatunkach stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000

2019-04-01
Czynna ochrona cennych siedlisk przyrodniczych w podlaskich obszarach Natura 2000

W ramach ochrony czynnej w województwie podlaskim, na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzone są działania polegające na usuwaniu drzew i krzewów z powierzchni torfowisk

2019-03-11
Ochrona czynna siedliska przyrodniczego w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w wizji terenowej związanej z realizacją działań ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

2019-03-08
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka