Aktualności
Doraźne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

26 października 2016 r. Grzegorz Piekarski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalny Konserwator Przyrody wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

2016-10-28
O las trzeba dbać wspólnie

O las trzeba dbać wspólnie - to przesłanie towarzyszyło obradom Rady Naukowo- Społecznej Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska, które odbyło się 26 października br. w Ośrodku Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Czarna Białostocka

2016-10-28
Krajobraz dla turystów

W Borowym Jarze położonym w województwie dolnośląskim zrealizowano w ostatnich latach szereg działań, dzięki którym walory krajobrazowe tych terenów stały się bardziej dostępne dla turystów i okolicznych mieszkańców

2016-10-27
Szkolenia dla planujących inwestycje w zieleń miejską

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje szkolenia przygotowujące potencjalnych beneficjentów do złożenia wniosku na dofinansowanie działań poprawiających jakość środowiska miejskiego

2016-10-24
Kształtowanie przestrzeni w Karpatach

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat to cel projektu „Karpaty łączą”. W ramach projektu powstał kodeks dobrych praktyk, wypracowany m.in. przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

2016-10-21
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka