Aktualności
Ochrona czynna w podlaskich obszarach Natura 2000

W czerwcu 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizowała 6 spotkań w ramach projektu dot. realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie i Ostoja Augustowska

2018-07-09
Działania ochrony czynnej na torfowiskach w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

26 czerwca 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizowała  spotkanie w ramach projektu dot. realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007

2018-07-09
Działania ochrony czynnej w podlaskich obszarach Natura 2000 na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwa

5 czerwca 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zorganizowała  spotkanie dot. realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 i Ostoja Augustowska PLH200005

2018-07-09
Powiększenie rezerwatu przyrody w Puszczy Białowieskiej

Regionalna Rada Ochrony Przyrody pozytywnie zaopiniowała projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody Lipiny w Puszczy Białowieskiej

2018-07-06
Wsparcie rehabilitacji Wiktorii

Plastikowe nakrętki, zebrane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku podczas festynu ekologicznego ponownie wspomogły potrzebującą osobę

2018-06-22
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka