Aktualności
Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska

Dzięki ekspertyzom hydrologicznym wkrótce zostaną uszczegółowione działania ochronne dotyczące regulacji stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Ostoja Augustowska

2017-07-21
Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

Od 17 lipca 2017 r. obowiązują nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

2017-07-17
Regulacja stosunków wodnych w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podpisała umowę na wykonanie ekspertyz, które mają na celu określenie miejsc budowy urządzeń piętrzących w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

2017-07-17
Rezerwat Czapliniec Bełda udostępniony dla ruchu pieszego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyznaczył szlak udostępniony dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Czapliniec Bełda

2017-07-17
Rezerwat przyrody Pomorze udostępniony dla ruchu pieszego

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyznaczył szlak udostępniony dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody Pomorze, który chroni najstarszy drzewostan Puszczy Augustowskiej oraz pozostałości dawnego grodziska

2017-07-13
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka