Aktualności
Ochrona torfowisk i mokradeł, miejsc bioróżnorodności gatunkowej

Z końcem 2020 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku zakończyła prace budowlane na istniejących rowach melioracyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z cennymi siedliskami przyrodniczymi

2021-01-19
Światowy Dzień Mokradeł 2021

2 lutego każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, którego celem jest podniesienie globalnej świadomości na temat istotnej roli mokradeł dla ludzi i naszej planety

2021-01-15
Jak sobie radzić z wilkami

W związku ze wzmożonymi atakami wilków w naszym województwie apelujemy o zwiększoną czujność i zapewnienie właściwej opieki zwierzętom gospodarskim

2021-01-14
Nieprawdziwe informacje w „Gazecie Wyborczej”. GDOŚ nie wydaje zgód na odstrzał łosi, dzików ani innych gatunków zwierząt, które nie są objęte ochroną gatunkową
2020-12-10
Monitoring Przedmiotów Ochrony na terenie Obszarów Natura 2000 Województwa Podlaskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku od półtora roku realizuje projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn „Działania monitoringowe w obszarach Natura 2000 województwa podlaskiego”

2020-11-26
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka